Sa ki SBC in fer, par fasilit konferans lapres an direk lo nou platform, in fer li dan lentere la
demokrasi e dan lentere drwa lekspresyon. Sa i dekoul dan nou manda konstitisyonel, pli
presizeman lartik 168 nou konstitisyon, ki obliz nou donn en platform pour bann pwenn-vi
diferan.